Privacy

Privacyverklaring

Wij willen graag dat je veilig gebruik kunt maken van onze website, zodoende houden wij ons streng aan de wettelijke voorschriften en willen wij je hier goed over informeren. In deze privacyverklaring wordt daarom uitgelegd op welke manier jouw persoonsgegevens zo veilig mogelijk worden verzameld, hoe we daar mee omgaan en met wie je contact op kunt nemen bij vragen omtrent dit onderwerp.

  1. Instantie en functionaris gegevensbescherming

Creatieve Coöperatie Beheer B.V., gevestigd aan Esdoornstraat 3, 8021 WB Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en is bereikbaar via onderstaande contactgegevens:

Contactgegevens

Creatieve Coöperatie Beheer B.V.

Esdoornstraat 3

8021 WB Zwolle

Tel. 038 7600380

info@creatievecooperatie.nl

KvK 56063814

  1. Verwerking persoonsgegevens

Creatieve Coöperatie Beheer B.V. verwerkt op www.creatievecooperatie.nl onderstaande persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam

– Bedrijfsnaam

– E-mailadres

– Telefoonnummer

  1. Doel verwerking persoonsgegevens

Creatieve Coöperatie Beheer B.V. verwerkt alleen de noodzakelijke persoonsgegevens. Zonder deze gegevens zou het onmogelijk zijn om onze dienst uit te voeren. Creatieve Coöperatie Beheer B.V. maakt van de verzamelde gegevens geen gebruik van profilering of geautomatiseerde besluitvorming.

Alle persoonsgegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming, ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan of omdat verwerking noodzakelijk is om met jou in contact te komen. Wij verwerken op www.creatievecooperatie.nl de onderstaande functionaliteiten:

Contactformulier

Wanneer je het contactformulier invult met een vraag of opmerking dan is het van algemeen belang dat wij je persoonsgegevens verwerken, zodat we het antwoord op je vraag / opmerkingen kunnen terugkoppelen.

  1. Delen van persoonsgegevens met derden

Creatieve Coöperatie Beheer B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Creatieve Coöperatie Beheer B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  1. Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, over te dragen of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, over te dragen, of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Creatieve Coöperatie Beheer B.V. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou waarover wij beschikken in een bestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

  1. Beveiligingsmaatregelen

Creatieve Coöperatie Beheer B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@creatievecooperatie.nl. Creatieve Coöperatie Beheer B.V. heeft de onderstaande maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens op onze website zo goed mogelijk te beveiligen.

  1. Cookies

Creatieve Coöperatie Beheer B.V. gebruikt analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Met deze analytische cookies kunnen wij het surfgedrag d.m.v. Google Analytics bijhouden en de website verder kunnen verbeteren.